Dodáváme elektrické požární systémy značky ZETTLER

Udělá pořádek ve Vaší evidenci docházky zaměstnanců. Evidence pracovní doby a evidence docházky pak bude hračka. Využijte jedinečnou příležitost v podobě propracovaného a cenově velmi výhodného docházkového systému Docházka 3000. Docházkový systém využívají jak malé a středně velké firmy do 150 zaměstnanců, tak jeho nasazení nic nebrání i ve větších firmách. Nic nebrání jeho nasazení i ve větších firmách. Ty malé si Docházka 3000 získala zejména lákavou cenou, pro větší společnosti nabízí náš docházkový systém další nadstandardní funkce. Program samozřejmě respektuje požadavky Zákoníku práce a obsahuje i přístupové systémy, stravovací systémy a další jako evidence pracovní doby a evidence docházky. Identifikace pomocí čipu, karty, otisku prstu nebo obličeje je v dnešní době standard, který náš systém evidence docházky a přístupů samozřejmě obsahuje. Příklady výhodných kompletních sestav docházkového systému:

Technologie MZX byla vyvinuta díky dlouholeté inovaci produktů založené na výzkumných a vývojových pracích probíhajících v celé Evropě. Platforma technologie MZX poskytuje již více než 100 let některé z nejlepších technologií snímání a je výkonným prvkem rané detekce a minimalizace falešných poplachů. Je rovněž základem některých z nejlepších instalačních technik, které umožňují snadnou a pružnou montáž a engineering. Díky tomu sortiment značky ZETTLER nabízí nejodolnější a nejspolehlivější systémy s nejlepšími možnostmi servisu a nejširší shodou s příslušnými normami.

PROFILE Flexible Ústředny elektrické požární signalizace pro budoucnost

PROFILE Flexible je výkonný systém elektrické požární signalizace, jehož srdcem je technologie MZX. Vzhledem k tomu, že technologie MZX byla původně vyvinuta pro provoz v nejnáročnějších podmínkách, je systém vysoce odolný vůči vnějším vlivům, například elektromagnetickému rušení nebo zdrojům falešných poplachů.

Uživatelské rozhraní s dotykovým displejem a kontextovou nápovědou je navrženo ergonomicky tak, umožňovalo snadné provádění všech činností. Funkce jako dotykově ovládané stavové LED, které poskytují podrobné informace o stavu, zaručují rychlou reakci na všechny systémové události Systém představuje spojení snadné obsluhy s vysokým výkonem a díky inovacím přináší koncovým uživatelům úspory nákladů po celou dobu životnosti.

Produktová řada ústředen PROFILE Flexible nabízí integrovaná řešení požární signalizace pro řadu oblastí použití, mezi které patří hotely, kancelářské prostory, zdravotnická zařízení, průmyslové podniky a výrobní provozy..

Nejrychlejší detekce díky technologii trojité detekce 3oTEC.

V současné době víme, že většina úmrtí souvisejících s požáry je způsobeno toxickými zplodinami vznikajícími při hoření a že 70 % postižených je vážně zraněno či usmrceno ve spánku mezi 21. a 7. hodinou.

Vysoce rizikové jsou aplikace v budovách, ve kterých se nacházejí spící osoby, jako jsou nemocnice, pečovatelské domy a hotely. Dalším problémem při detekci požáru jsou falešné poplachy způsobené prachem, párou nebo cigaretovým kouřem. Technologie trojité detekce, která je součástí hlásiče 3oTec, je navržena tak, aby uvedené problémy pomohla překonávat.

Od zavedení prvního hlásiče CO si je společnost Tyco stále více vědoma výhod spojených se zahrnutím senzorů CO, optických senzorů kouře a tepelných senzorů do jediného hlásiče, který tak nabízí funkci trojité detekce. Hlásič 3oTec je navržen tak, aby poskytoval maximální a nákladově efektivní řešení pro eliminaci falešných poplachů.

Evropská norma EN54-23

Kde použít VAD?

Norma EN54-23 nedávno vydaná Evropským výborem pro normalizaci (CEN) vyjasňuje použití optických výstražných zařízení v systémech elektrické požární signalizace v jiných než obytných prostorách. Dodržování těchto požadavků je od ledna 2014 povinné.

Zařízení VAD se používají jako doplněk sirén. Představují efektivní způsob pro upozornění a evakuaci osob z objektu a tvoří součást jeho požární bezpečnosti.

Předpisy a zásady doporučují, aby tato zařízení byla montována na místech, kde by samotná zvuková zařízení nebyla účinná, nebo kde jsou zvuková zařízení jednoduše nepřijatelná. Montáž zařízení VAD je povinná od ledna 2014 a po zavedení normy EN54-23 míra použití zařízení VAD významně roste.